Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Licznik

Odsłon : 528215
EHEA
pasek Bolonia
Witamy na stronie Procesu Bolońskiego UW
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym PDF Drukuj Email


18 marca 2011 roku Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Naniesione poprawki dają prawne podstawy do dalszego realizowania zmian w obszarze szkolnictwa wyższego w duchu postulatów i rozwiązań Procesu Bolońskiego.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2011 r.


W p r o w a d z o n e   z m i a n y   d o t y c z ą   m. i n.


budowania nowego modelu kształcenia zgodnego z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji stanowiących jedno z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego

przyznają uczelniom szeroką autonomię w sferze dydaktyki, co pozwoli im na tworzenie nowych kierunków w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

finansowania szkolnictwa wyższego w zależności od jakości kształcenia

Zainteresowanych wszystkimi zmianami dotyczącymi obszaru szkolnictwa wyższego w świetle naniesionych poprawek zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy [plik PDF].Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w listopadzie rozporządzenie dotyczace Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z samym rozporządzeniem, jak i załacznikami do powyższego dokumnetu, w których zestawiono efekty kształcenia dla wszystkich ośmiu obszarów nauk [załącznik 1; załącznik 2].Prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym zaowocowały szeregiem rozporządzeń, z których przedstawiamy Państwu te, które odnoszą się do kwestii budowy programów kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, czy kwestii preznoszenia przez studenta zaliczonych zajęć. Wszystkie rozporządzenia dostępne są na stronie BIP MNiSW [link].

 


wzorcowe efekty kształcenia dla grupy pięciu kierunków studiów (pedagogika, matematyka, filozofia, elektronika, instrumentalistyka)


rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i określonym poziomie (w tym między innymi podkreślenie potrzeby definiowania efektów kształcenia w budowaniu programu studiów)

 

rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

! rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich oraz rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostakch naukowych


dokument dotyczący warunków i trybu preznoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą


dokument dotyczący tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu oraz rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

 

W odpowiedzi na ministerialne rozporządzenia Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania związane z dostosowaniem się do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W efekcie prezentujemy Państwu

 

Uchwałę nr 405 wraz z załącznikiem zawierającym wytyczne w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów


Zarządzenie Rektora UW nr 44 w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia.

 

 


 
KRK od teorii do praktyki PDF Drukuj Email

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie nabrały tempa prace związane z wprowadzeniem w życie Krajowych Ram Kwalifikacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wybranymi materiałami stanowiącymi zarówno odpowiedź na pytanie, co kryje się pod pojęciem KRK, ale też stanowiące zbiór wskazówek i porad z zakresu projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia.


Jako materiał poglądowy przedstawiamy prezentacje:

 

ekspertki bolońskiej prof. dr hab. Ewy Chmieleckiej dotyczące projektowania programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia (plik PDF) oraz samego pojęcia Krajowych Ram Kwalifikacji (plik PDF)


eksperta bolońskiego prof. dr hab. inż. Andrzeja Kraśniewskiego ilustrujące na przykładzie obszaru nauk technicznych budowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia (budowa programów studiów, budowa programów - efekty kształcenia, oraz przykładowe opisy przedmiotów z uwzględnieniem efektów kształcenia: plik 1, plik 2

 

Wyżej wymienione i wiele innych materiałów znajdą Państwo na stronie → www.ekspercibolonscy.pl/prezentacje. Strona jest systematycznie uzupełniana o nowe prezentacje, zachęcamy więc do jej regularnego monitowania.


Poza tym polecamy Państwa uwadze:


! najnowszą publikację prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?"

 

publikację, która w czytelny sposób prowadzi przez proces formułowania efektów kształcenia; "Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide", Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan [plik PDF]


materiały umieszczane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego → www.nauka.gov.pl/.../krajowe-ramy-kwalifikacji/


Informacje o dotychczasowym projekcie dotyczącym opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polski znajdujące się na stronie → www.krk.org.pl

 


 
Efekty kształcenia i uczenie zorientowane na studenta PDF Drukuj Email


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi pod poniższym adresem internetowymhttp://oslo2011.bolognaexperts.net/page/background-documents-website-links.


Wśród publikacji znajdą Państwo materiały dotyczące budowy programów studiów na bazie efektów kształcenia , pakiet narzędziowy dotyczący zagadnień uczenia zorientowanego na studenta (Student-Centred Learning), czy przewodnik dotyczący formułowania efektów kształcenia (opracowany w wyniku projektu "Competences in Recognition and Education 2" – CoRe 2).

 


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2