pasek Bolonia
Challenges in Internationalisation PDF Drukuj Email

W dniu 26 marca 2014 r. w auli Gmachu Starego BUW-u odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.


Podczas konferencji przedstawiono wyzwania związane z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostały m.in. kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim). Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawili propozycje rozwiązań, przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie ciągłego doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na poziomie wyższym. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami: • dr Danuta Romaniuk, Towards an International University: Benefits, Challenges and Recommendations [PLIK PDF]
 • Beata Skibińska, Erasmus+ 2014-2020 – new inspiring opportunities for higher education institutions to cooperate [PLIK PDF]

 • Karolina Pietkiewicz, What does „internationalisation” mean? Students’ perspective on cross-border diversification of education [PLIK PDF]

 • Prof. José Luis Alonso, dr hab. Jakub Urbanik, Between Acquisition by Usucaption and Prescription: The Meanders of the Law Teaching in a Foreign Language [PLIK PDF]

 • Prof. Jolanta Sujecka-Zając, Specialised Discourse in a Foreign Language in Polish Didactics in Higher Education [PLIK PDF]

 • Małgorzata Kurpias, Language assessment for HE (IELTS) [PLIK PDF]

 • Pat Killingley, Internationalisation: perspectives from the UK [PLIK PDF]

 • Richard Cowen, Micro-teaching/mini demo session of Academic Teaching Excellence course [PLIK PDF]
 • Barbara Górska, Resources, support for academic teachers [PLIK PDF]

 • dr Ewa Guz, Content and Language Integrated Learning [PLIK PDF]

 • dr Jacek Romaniuk, The advancement of didactic and language skills of academic staff teaching in English [PLIK PDF]Szczegółowy program konferencji.ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY:
W dniu 26 marca 2014 r. odbyła się konferencja "Challenges in Internationalisation", organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council.