pasek Bolonia
Studia 3 stopniowe PDF Drukuj Email

 

Studia II stopniowe

 

 

Podział na studia dwu stopniowe był jednym z pierwszych celów Procesu Bolońskiego wprowadzonych w Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku. Jego realizacja miała na celu uelastycznienie i zindywidualizowanie ścieżki studiów oraz wspieranie mobilności studentów.

 

W 2003 roku na Konferencji Ministrów w Berlinie model studiów dwustopniowych rozszerzono o trzeci stopień - studia doktoranckie.

 

 

 

 

 

gwiazdka STUDIA 1 i 2 STOPNIA:


Na polskich uczelniach, podział na studia 2 stopniowe (oraz 3 stopniowe)  czyli tzw. "boloński model studiów" wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" [Plik PDF].

Ustawa to wprowadza podział na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie (Art. 159) oraz określa długość trwania poszczególnych stopni (Art. 166).

 

Realizując założenia Ustawy studia 2 - stopniowe wprowadzone zostały na Uniwersytecie Warszawskim Uchwałą nr 88 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2006 r. [Plik PDF],

Na mocy Uchwały wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim powinny być prowadzone z podziałem na dwa stopnie kształcenia począwszy od roku akademickiego 2007/2008. Wyjątek, na mocy Rozporządzenia Ministra, stanowią studia na Wydziale Prawa i Wydziale Psychologii.

 

 


gwiazdka STUDIA 3 - STOPNIA


Zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego oraz Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" na Uniwersytecie Warszawskim w ramach trzeciego stopnia kształcenia prowadzone są studia doktoranckie, spełniające wymagania określone w Ustawie oraz Europejskie Standardy określone przez Komisję Europejską.

 

W 2006 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwalił Regulamin Studiów Doktoranckich (z późniejszymi poprawkami [Plik PDF]), który reguluje najważniejsze kwestie organizacji trzeciego stopnia studiów czyli: tworzenie i likwidacja kierunku, prawa i obowiązki studentów, procedury przyznawania pomocy materialnej i inne.


Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim dostępnych jest ponad 30 kierunków studiów doktoranckich, prowadzonych przez różne jednostki dydaktyczne UW.

gwiasdka Informacje dla kandydatów zainteresowanych studiami doktoranckimi znajdują się na stronie: → www.uw.edu.pl/doktor

 


gwiasdka ! Zapraszamy doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do zapoznania się z możliwością uzyskania stypendium w ramach programu "Doktoraty dla Mazowsza"; więcej informacji na stronie → www.come.uw.edu.pl/stypendia/

 


Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2011 08:55