pasek Bolonia
Uczenie się przez całe życie (LLP) PDF Drukuj Email

 

 

W myśl bolońskich idei oraz unijnego programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Uniwersytet Warszawski stale rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną, tak aby pozwalała na doskonalenie zawodowe, aktualizacje wiedzy oraz przekwalifikowanie wszystkim osobom na każdym etapie życia i pracy zawodowej.

 

Podział na studia 3 stopniowe umożliwia studentom elastyczne kształtowanie swojej edukacji i zrealizowanie kolejnych stopni kształcenia na różnych wydziałach, a tym samym specjalizacjach i uzupełnianie swoich umiejętności. Natomiast forma studiów niestacjonarnych pozwala na studiowanie w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

 

Poza tradycyjnymi studiami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w ofercie edukacyjnej na Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe, lektoraty oraz kursy organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego.

 

 

 

gwiasdka STUDIA PODYPLOMOWE

 

Oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim jest najbardziej sformalizowaną postacią realizacji założeń programu "Uczenia się przez całe życie". Udział w tych studiach wymaga od kandydatów posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Różnorodność oferowanych specjalizacji studiów podyplomowych (obecnie oferowanych jest ponad 200 kierunków) oraz prowadzenie ich przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, pozwalają na aktualizację swojej wiedzy, rozszerzanie kwalifikacji w bardzo różnych dziedzinach wiedzy.

 

gwiasdka Aby zapoznać się z pełną ofertą studiów podyplomowych oferowanych na Uniwersytecie Warszawskim należy zajrzeć na stronę → www.podyplomowe.uw.edu.pl


 


gwiasdka UNIWERSYTET OTWARTY


Uniwersytet Otwarty powstał z myślą o promocji i rozszerzaniu kształcenia ustawicznego. Działalność Uniwersytetu Otwartego ma na celu dostarczanie osobom dorosłym możliwości dokształcania się na wysokim poziomie, zgodnie z ich zainteresowaniami bądź pracą zawodową niezależnie od wieku, wykształcenia i statusu społecznego. Na kursy oferowane przez UO może zapisać się zarówno nastolatek, student jaki i osoba pracująca, bądź emeryt.

UO

UO oferuje kursy podzielone na 6 dziedzin: Kultura & Sztuka, Język & Narody, Człowiek & Społeczeństwo, Biznes, Gospodarka & Prawo, Nauka & Technika, Człowiek & Środowisko. Kursy organizowane są w systemie 3 trymestrów w ciągu roku akademickiego.


gwiasdka Oferta kursów Uniwersytetu Otwartego oraz informacje o jego działalności znajdują się na stronie → www.uo.uw.edu.pl

 

 

 

gwiasdka LEKTORATY

 

Na Uniwersytecie Warszawskim dostępna jest szeroka oferta lektoratów prowadzonych dla studentów przez 6 jednostek dydaktycznych UW. W ofercie znajdują się zajęcia z języków popularnych: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański czy włoski, jak również z języków rzadkich: albański, baskijski, chorwacki, hebrajski, ormiański itp. ELL

 

Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych umożliwia naukę łącznie 48 języków obcych, w tym Polskiego Języka Migowego oraz Języka Polskiego jako języka obcego (dla cudzoziemców).

Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2), co zostało potwierdzone przyznaniem Uniwersytetowi certyfikatu "European Language Label" przyznawanym przez Komisje Europejską.


Jako część realizacji założeń programu LLP, zajęcia z języków obcych są również dostępne odpłatnie dla osób z zewnątrz. Koszt udziału w lektoratach 60-godzinnych na jeden semestr wynosi niecałe 600 PLN.

 

gwiasdka Pełna oferta lektoratów znajduje się na stronie → www.rejestracja.usos.uw.edu.pl

gwiasdka Instrukcja dotycząca zapisu na lektoraty jest na stronie → jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl

 

 

 

gwiasdka KURSY OTWARTE NA PLATFORMIE COME

 

Na Uniwersytecie Warszawskim coraz bardziej popularną formą dokształcania są studia i kursy prowadzone przez Internet. Jednostką Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca takie zajęcia jest COME - Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, utworzone w 1999 r. Oferta COME obejmuje miedzy innymi: kursy ogólnouniwersyteckie dla studentów, lektoraty, studia podyplomowe, szkolenia biblioteczne oraz kursy otwarte dla osób spoza Uniwersytetu.

 

come

 

Kursy oferowane przez COME trwają od 6 do 10 tygodni. W każdym tygodniu nauki uczestnicy kursów zapoznają się samodzielnie z określoną porcja materiału (partii podręcznika, tekstu w pliku czy pliku audio video). Ponadto zobligowani są do wykonywania prac domowych w formie testów do uzupełnienia, pytań otwartych lub pracy grupowej. Nauczyciele opiekujący się kursami oferowanymi przez COME wykonują te same czynności, co przy tradycyjnych formach kształcenia, czyli monitorują postępy pracy uczestników kursów oraz dostarczają potrzebnych informacji.

To wszystko sprawia, że zajęcia prowadzone na platformie internetowej spełniają wymagania jakościowe stawiane zajęciom w tradycyjnej formie.


gwiasdka Z całą ofertą COME można zapoznać się na stronie → come.uw.edu.pl


Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2011 09:01