pasek Bolonia
Efekty uczenia się PDF Drukuj Email

 

Wprowadzenie Efektów uczenia się na Uniwersytecie Warszawskim jest ściśle związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce, które maja obowiązywać od 2012 roku.

Jednak już teraz chcąc przygotować kadrę naukową oraz personel administracyjny do przyszłych zmian, władze Uniwersytetu oraz odpowiedzialne jednostki prowadzą szkolenia oraz seminaria dotyczące tematyki efektów uczenia się oraz budowania w oparciu o nie programów studiów.
gwiasdka NOWY SYLABUS PRZEDMIOTÓW:


Efekty uczenia się stanowią obecnie element konstrukcyjny opisu przedmiotów w sylabusach programów studiów oferowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od lutego 2010 roku Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 roku [Plik PDF] wprowadzony został nowy opis przedmiotów (sylabus przedmiotu) w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów. Jest to pierwszy krok zmierzający do adaptacji Krajowych Ram Kwalifikacji.


strzalka Zgodnie z Zarządzeniem każdy przedmiot powinien posiadać STAŁY ZESTAW ATRYBUTÓW:

  • unikatowy kod przedmiotu
  • jednoznaczną nazwę przedmiotu
  • opis sposobu zaliczania przedmiotu
  • punkty ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu przedmiotu

Formularz


strzalka Opis każdego przedmiotu powinien być sporządzany zgodnie z FORMULARZEM SYLABUSA załączonym do zarządzenia i wprowadzany do Uniwersyteckiego Katalogu Przedmiotów przez jednostkę prowadząca przedmiot;


strzalka Aby pomóc pracownikom jednostek Uniwersytetu Warszawskiego przy wprowadzaniu oraz wypełnianiu formularza opisu przedmiotów, sporządzany został komentarz wyjaśniający sposób wypełniania pól formularza: "Sylabus krok po kroku" [Plik PDF]strzalka Zarządzenie wprowadza również funkcję koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za: określanie efektów uczenia się zdefiniowanych dla przedmiotu, wypełnienie formularza, zgodność zapisu z ustaleniami, prawidłową realizację przyjętych ustaleń.

 

 

 

 

gwiasdka PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:

 

Aby przygotować kadrę Uniwersytetu Warszawskiego do wprowadzenia efektów uczenia się odpowiednie jednostki administracji centralnej organizują seminaria szkoleniowe.


gwiasdka Dnia 3 marca 2009 r. na seminarium, dotyczącym wprowadzenia Efektów uczenia się, swoje wystąpienie miał  Dr Declan Kennedy z Departament of Education, University College Cork, Ireland. Dr D. Kennedy'emu udało się wprowadzić z sukcesem efekty uczenia się na uczelni w Cork.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Dr D. Kennedy'ego oraz innymi materiałami związanymi z Efektami uczenia się:

 

"Designing Curricula Based on Learning Outcomes" [Plik PDF] , prezentacja z seminarium

Omówienie prezentacji dr D.Kennedy w języku polskim [Plik PDF]

"Writing learning outcomes" [Plik PDF], porady dot. przyporządkowywania efektów uczenia się przedmiotom.

 

 

gwiasdka W dniu 29 października 2010 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium konsultacyjne zorganizowane przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały z seminarium dostępne są na stronie → http://www.nauka.gov.pl/.../krajowe-ramy-kwalifikacji/seminaria-konsultacyjne/uniwersytet-warszawski-dla-uniwersytetow-29-pazdziernika-2010-r/
gwiasdka ZAPRASZAMY DO LEKTURY:gwiasdka Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia, Paweł Wyrozębski, "e-mentor" czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3/2009 → www.e-mentor.edu.pl

 


Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2011 12:47