pasek Bolonia
Europejski wymiar kształcenia PDF Drukuj EmailUnia

Promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego znalazło się w Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku jako jeden z priorytetów reformy szkolnictwa wyższego w państwach europejskich.

Wymiar europejski oznacza promowanie mobilności studentów oraz tworzenie interdyscyplinarnych ścieżek i programów studiów koncentrujących się na zagadnieniach związanych z Unia Europejska oraz innych tematach związanych ze współpracą międzynarodową.
Na UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM europejski wymiar kształcenia jest obecny już od lat 90-tych dwudziestego wieku. Wraz z integracją Polski z Unia Europejską na Uniwersytecie pojawiły się nowe kierunki studiów europejskich oraz studiów związanych z innymi aspektami integracji i współpracy w ramach Unii.

 gwiasdka EUROPEISTYKA jako kierunek studiów:


Studia o tematyce europejskiej prowadzone są na Uniwersytecie Warszawskim od 2003 roku. Są to interdyscyplinarne kierunki studiów, w programie których znajdują się przedmioty umożliwiające studentom spojrzenie na Unię Europejską z różnych perspektyw: prawnej, politologicznej, ekonomicznej, kulturowej czy socjologicznej.  Ich celem jest wykształcenie absolwentów dysponujących świadomością ogromnego dziedzictwa europejskiego oraz znających wszystkie aspekty funkcjonowania struktur europejskich.CE

CENTRUM EUROPEJSKIE

jest jedną z najstarszych placówek w Polsce prowadzących działalność edukacyjna i informacyjną o tematyce integracji europejskiej.

Kiedy w 2003 roku Ministerstwo Edukacji i Sportu uznało "europeistykę" za odrębna dyscyplinę, na UW na mocy Uchwały Senatu uruchomione zostały pierwsze międzywydziałowe studia na kierunku europeistyka.

Oprócz studiów na kierunku europeistyka, Centrum Europejskie prowadzi szkolenia dla pracowników różnych instytucji, wydaje kwartalnik "Studia Europejskie" oraz podręczniki.

gwiasdka Więcej o działalności centrum Europejskiego można przeczytać na stronie www.ce.uw.edu.pl


 


KATEDRA EUROPEISTYKI Logo KE

funkcjonująca od 2006 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, jest drugą jednostką Uniwersytetu prowadzącą studia na kierunku europeistyka. W katedrze, obok studiów prowadzone, są również projekty i badania o tematyce europejskiej.

Poza studiami europeistycznymi Wydział umożliwia swoim studentom naukę na specjalnościach europejskich prowadzonych w innych Instytutach.

gwiasdka Strona internetowa Katedry www.europeistyka.uw.edu.pl
gwiasdka STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE:

 

Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są na Wydziale Lingwistyki Stosowanej przy współpracy Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziałem Zarządzania.

 

Kierunek ten powstał jako odpowiedź na wzrastający popyt na specjalistów w zakresie problematyki wschodniosłowiańskiej. Program studiów oprócz ogólnych zagadnień europeistyki porusza szczegółowo tematykę związaną z historią oraz kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania krajów wschodniosłowiańskich: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

gwiasdka Z informacjami o programie studiów można zapoznać się na stronie www.wlsifw.uw.edu.pl/europeistyka/
gwiasdka UNIWERSYTECKI SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH:

 

Wielojęzyczność, nie tylko absolwentów uczelni wyższych ale całego społeczeństwa, jest szeroko promowana przez Unie Europejską i Radę Europy, jako podstawa społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnego do międzynarodowej współpracy. Znajomość języków obcych nie tylko umożliwia i ułatwia prowadzenie pracy naukowej we współpracy z partnerami z zagranicznych uczelni i instytucji ale również jest pożądana przez pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni wyższych.

 

Władze Uniwersytetu Warszawskiego poczuwając się do obowiązku popularyzacji idei wielojęzyczności oraz umożliwienia uczestnictwa w kształceniu językowym stworzył spójny system nauczania języków obcych dla swoich studentów - Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych USNJO.

 

System ten reguluje Uchwała nr 119 Senatu UW z dn. 17 czerwca 2009 r. [Plik PDF]

gwiasdka Więcej o USNJO można przeczytać na stronie → www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.plPoprawiony: poniedziałek, 13 grudnia 2010 12:41