Publikacje dotyczące Procesu Bolońskiego Drukuj


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i publikacjami odnoszącymi się do działań związanych z Procesem Bolońskim.W dniach 26-27.04.2012 odbyła się w Bukareszcie Konferencja Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). W konferencji uczestniczyło 47 delegacji krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, przedstawiciele Komisji Europejskiej, delegacje 23 państw spoza Obszaru, oraz przedstawiciele kilkunastu międzynarodowych organizacji działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Konferencji towarzyszyło jeszcze jedno wydarzenie - Bologna Policy Forum - skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego. Powyższe spotkania zaowocowały ogłoszeniem następujących dokumentów:


Bucharest Ministerial Communiqué [plik PDF], który wyznacza priorytetowe obszary działania na najbliższe lata:


  • zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich
  • zwiększenie zatrudnialności absolwentów
  • poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności


EHEA Mobility Strategy [plik PDF]

Bolonia Policy Forum Statement [plik PDF]


Na stronie internetowej poświęconej Konferencji Ministrów opublikowano szereg dokumentów mających wpływ na kształt Komunikatu, w tym raporty z grup roboczych Bolonia follow-up group [link]. Kilka słów podsumowujących Konferencję znajdą Państwo na stronie MNiSW [link].Ukazał się również raport Komisji Europejskiej The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report („Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 2012: Raport z wdrażania Procesu Bolońskiego”). Autorzy publikacji przeanalizowali wiele zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego (kwestie związane z mobilnością i uczeniem się przez całe życie, systemy zapewnienia jakości, struktury dyplomów i kwalifikacji).


Raport Komisji Europejskiej [plik PDF]


Istnieje także możliwość zapoznania się ze streszczeniem raportu w języku angielskim [plik PDF] oraz z krótkim komunikatem prasowym w języku polskim [plik PDF].Ponadto na stronie Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej jest dostępna publikacja „State of Play of The Bologna Process in The Tempus Partner Countries (2012)” [plik PDF].