Suplement do dyplomu Drukuj

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją  Krajowego Centrum Europass zatytułowanej "Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku" (autorstwa Jolanty Urbanikowej, Marii Misiewicz oraz Ryszarda Rasińskiego).

 

 

W wyniku prac podjętych w latach 1996-1998 w ramach projektu pilotażowego "Suplement do dyplomu" powstał dokument stanowiący swego rodzaju załącznik do dyplomu szkoły wyższej, przedstawiający pełną i obiektywną informację o zdobytych przez wymienioną w nim osobę kwalifikacjach. W 2003 roku podczas berlińskiej konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe postanowiono, że począwszy od 2005 roku każdy student kończący studia  powinien automatycznie i bezpłatnie otrzymać suplement do dyplomu.

 

 

Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, nie tylko informuje o korzyściach płynących z poprawnie wypełnionego suplementu do dyplomu dla wszystkich zainteresowanych stron, ale także zawiera wskazówki jak wypełniać ten dokument.