Ewaluacja biegłości językowej Drukuj

W dniu 22 września 2014 roku w budynku Wydziału Neofilologii odbyła się konferencja "Ewaluacja biegłości językowej - od pomiaru do sztuki pomiaru" organizowaną przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej przy współudziale Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych pani Jolanty Urbanikowej oraz we współpracy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji.


Jej celem była refleksja nad wyzwaniami, jakie stawia kształceniu uniwersyteckiemu rzetelna ewaluacja biegłości językowej, która staje się podstawą jej certyfikowania. W UW nad stroną merytoryczną procesu certyfikowania biegłości językowej czuwa Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, w skład której wchodzą specjaliści reprezentujący wszystkie jednostki prowadzące lektoraty z języków obcych (35 języków!). Starania Rady dotyczą przede wszystkim opracowania formatów dla egzaminów z języków obcych na poziomach A2-C2, które pozwolą na trafną i rzetelną ocenę poziomu biegłości językowej odnoszącą się do skal biegłości proponowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Rada Europy, 2001). W roku 2013/2014 poziomy B1 – B2 i C1 zyskały w UW, w pewnym sensie, ”kolejną odsłonę” swoich formatów. Stało się to okazją do częściowego choćby podsumowania i przypomnienia, przed jakimi wyzwaniami stają zespoły pracujące nad poświadczaniem biegłości językowej, czym jest pomiar biegłości językowej rozumiany nie tylko w sensie psychometrycznym, ale szerzej, jako ewaluacja kompetencji.


Zaproszeni do dyskusji specjaliści ewaluacji z różnych języków przedstawili kluczowe dla tego zagadnienia kwestie związane z opracowywaniem zadań testowych z poszczególnych działań językowych (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, testu użycia języka, testu pisania i mówienia) oraz podzielili się swoim doświadczeniem i propozycjami podniesienia jakości procesu ewaluacji biegłości językowej w kształceniu uniwersyteckim.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

 

 • prof. Jolanta Sujecka-Zając, Ludmiła Sobolew, Ramy teoretyczne i praktyczne ewaluacji kompetencji językowych. Przykład egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim [PLIK PDF]
 • Jolanta Urbanikowa, Certyfikacja, dobre i nie tak dobre praktyki [PLIK PDF]
 • dr Anna Józefa Lewkowicz, Developing appropriate monolingual assessment criteria for tests of many languages: issues and challenges [PLIK PDF]
 • Beata Skibińska, Kompetencje językowe w programie Erasmus + [PLIK PDF]
 • Tomasz Żółtak, Liczba zadań a rzetelność testu na przykładzie testów biegłości językowej z języka angielskiego [PLIK PDF]
 • prof. Marek Świdziński, Testowanie biegłości językowej w zakresie języków wizualno-przestrzennych [PLIK PDF]
 • dr Christoph Janasiak, Olgierd Uziembło, Motywacje certyfikowania języków Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej [PLIK PDF]
 • dr hab. Iwona Janowska, Certyfikacja języka polskiego jako obcego: problemy i wyzwania. Bilans dziesięciolecia. [PLIK PDF]
 • dr Józef Dobrowolski, dr Wojciech Sosnowski, Swojskie klimaty w testowaniu z języka rosyjskiego [PLIK PDF]
 • dr Jitka Lukášová, Testowanie rozumienia ze słuchu w Republice Czeskiej [PLIK PDF]
 • dr Małgorzata Molska, Ewaluacja sumująca a rozwijanie kompetencji językowych [PLIK PDF]

 

Szczegółowy program konferencji [Plik PDF].