Skala ocen ECTS Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, że skala ocen ECTS (A,B,C,D,E,F, FX) nie jest już stosowana do przeliczania ocen studentów. Przeliczenia (konwersji) ocen można dokonać na podstawie porównania rozkładu statystycznego ocen wystawianych we współpracujących uczelniach. Rozkłady ocen dla obszarów kształcenia lub grup programów kształcenia, można pobrać z USOS (dostęp: sprawozdawczość > rozkład ocen).


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [Plik PDF].

 

Państwa uwadze polecamy także:


Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulacji Osiągnięć - ECTS [PLIK PDF].


Aktualna klasyfikacja ISCED [PLIK PDF].